پژوهش و فناوری - آرشیو

همکاری پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با شرکت تعاونی تولیدی نخ سیرنگ

همکاری پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با شرکت تعاونی تولیدی نخ سیرنگ

در جلسه‌ی رئیس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با مدیران شرکت تعاونی تولیدی نخ سیرنگ، مقرر گردید در زمینه ارائه خدمات مهندسی سطح برای بهینه‌سازی سطحی قطعات در معرض خوردگی و سایش همکاری ایجاد شود و دیگر همکاری‌های آموزشی و پژوهشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب