گواهینامه ها

تعداد بازدید:۱۲۵۷
عنوان تاریخ تصویر
تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "کاتالیست ها و محصولات غیرپلیمری" 1390/05/10
تائید صلاحیت همکاری تحقیقاتی با وزارت نفت در شاخه پژوهشی "جاذب های مصرفی" 1390/05/10