دوره‌های آموزشی ویژه صنعت فولاد

تعداد بازدید:۱۸۸

ردیف

عنوان

1

دوره تخصصی MBA ویژه صنعت فولاد

2

دوره تخصصی DBA ویژه صنعت فولاد

3

شناخت فولادهای متداول در صنعت و چگونگی استفاده از کلید فولاد

4

اصول فولاد‌سازی در کوره‌های قوس الکتریکی

5

دوره تخصصی نسوز کوره‌های قوس الکتریکی

6

دوره تخصصی کاتالیست احیاء مستقیم

7

صرفه‌جویی انرژی در کوره‌های پیش گرم نورد

8

دوره کاربردی نورد گرم و کالیبراسیون غلتک

9

آشنایی با نسوزهای مصرفی در صنعت فولاد

10

دوره تخصصی گیربکس خطوط نورد

11

بیرینگ غلتشی در صنعت فولاد

12

اصول عملیات حرارتی

13

ریخته‌گری پیوسته