کتب

تعداد بازدید:۱۳۰۴

ترجمه و تألیف کتاب

عنوان کتاب

نویسندگان

انتشارات

تألیف/ترجمه

سال انتشار

متالورژی فیزیکی

سیدحسین میرحسینی

انتشارات جهاد دانشگاهی

ترجمه

1378

خشک کردن سرامیک‌ها

لیلا شریفی

سیدحسین میرحسینی

محسن نوری

علی امیر ارجمند

انتشارات جهاد دانشگاهی

ترجمه

1388

مبانی نانوکاتالیست‌های پایه سرامیکی

فرناز آسا

لیلا شریفی

حسین عجمین

سیدحسین میرحسینی

انتشارات جهاد دانشگاهی

تألیف

1398

مبانی علم مواد

سید حسین میرحسینی

فرناز آسا

لیلا شریفی

انتشارات جهاد دانشگاهی

تألیف

1400

Renewable Energy and Sustainable Development "Chapter 14: Applications of Chitosan Nanoparticles in Active Biodegradable and Sustainable Food Packaging"

فرناز آسا

هدی جعفری‌زاده

نوید ارنجان

آیدا برنجیان

یونس قاسمی

ایالات متحده آمریکا، نیویورک

تألیف

2015