اختراعات

تعداد بازدید:۱۴۴۲
عنوان شماره ثبت تاریخ ثبت تصویر
ساخت اگریگیت کوردیریت جهت تولید لوازم کوره های دما بالا به روش بریکت سازی 51470 1387/05/20
تعیین میزان نفوذ مذاب فلزات درون بدنه های نسوز با استفاده از اشعه x 51471 1387/05/20
دانش فنی تولید فلز روی از غبارهای کوره های قوس الکتریکی 57145 1387/11/26
تولید سیمان رنگی 57146 1387/11/26
ساخت ساگارهای کوردیریتی با استفاده از اگریلیت کوردیریت- مولایت" 57501 1387/12/10
استفاده از ضایعات سرامیک در صنعت سیمان 57502 1387/12/10
ساخت بتن نسوز با خاصیت تر شوندگی با مذاب آلومینیوم 58300 1388/01/26
تولید اگریگیت آلومینوسیلیکاتی سبک برای کاربرد در دیرگدازهای منولیتیک 58301 1388/01/26
تولید کامپوزیت WC-NI به روش سنتز احتراقی 64988 1389/03/11
ساخت پوشش سرامیکی مقاوم به خوردگی بر روی فولاد 61635 1388/08/06
ساخت ماده پرسلانی تزئینی با قابلیت استحکام و شفافیت 64990 1389/03/11
سنتز نانوپودر آلفا آلومینا به کمک اجاق مایکروویو 48625 1387/03/06

 

کلید واژه ها: پژوهشکده سرامیک اختراعات