دوره‌های آموزشی خوردگی و مهندسی سطح

تعداد بازدید:۱۵۷

ردیف

عنوان

1

مهندسی سطح

2

خوردگی تجهیزات نیروگاهی و روش‌های پیشگیری از آن

3

بازرسی رنگ و پوشش

4

اصول و راهکارهای کنترل خوردگی