روش اسپری پلاسمایی (APS)

تعداد بازدید:۱۶۰۳

این روش از پر استفاده‌ترین روش‌ها در صنعت می‌باشد که علت آن ارزان بودن سرعت بالای پوشش می‌باشد. در واقع پلاسما اسپری روش مناسب برای ایجاد پوشش‌های دیرگداز و مقاوم به سایش و خوردگی با کیفیتی مناسب می‌باشد و به عنوان مثال از آن برای پوشش‌دهی انواع سرامیک‌ها بر روی غلطک‌ها استفاده می‌گردد و عمل‌کرد آن به این صورت است که تفنگ پلاسمایی متشکل از یک آند مسی به صورت آب‌گرد و یک کاتد تنگستنی و نازل مواد پوشان می‌باشد طرز کار به این صورت است که ابتدا اختلاف پتانسیلی بین آند و کاتد برقرار شده و سپس گاز بین آند و کاتد یونیزه شده و با برقراری جریان برق گاز به شذت گرم می‌گردد و حجم آن اضافه می‌شود. در این حال گاز با فشار از دهانه تفنگ خارج شده که اگر ماده پوشان به صورت پودر باشد ذرات ماده پوشان در دهانه خروجی تفنگ به درون شعله تغذیه می‌گردد و اگر به صورت سیم باشد از عقب تفنگ و به کمک چند غلطک وارد قسمت پلاسما می‌گردد پی از ورود ذرات به درون شعله پلاسما  این ذرات بر حسب اندازه‌ای که دارند ذوب و یا نیمه مذاب می‌شوند و با سرعت بر روی سطح زیر لایه برخورد می‌کنند تا پوشش تشکیل شود. شرایط ایده‌آل شرایطی است که دمای ذرات بر روی سطح برابر نقطه ذوب آن‌ها باشد.