سخت‌کاری سطحی قطعات با کلدینگ

تعداد بازدید:۹۹۷

اگر چه جوشکاری به عنوان فرآیندی برای اتصال قطعات شناخته شده است، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین فرآیندهای جرم‌گذاری در ترمیم و بازیابی قطعات صنعتی نیز بشمار می‌آید. در این فرآیند حرارت ایجاد شده توسط گاز، قوس الکتریکی یا قوس پلاسمایی، ماده پوششی مثل میله، تسمه یا سیم را ذوب می‌کند. نرخ پوشش‌دهی در فرآیند کلدینگ بسیار بالاست و بین ۵/۰ تا ۳۰ کیلوگرم در ساعت تغییر می‌کند. با توجه به این قابلیت، فرآیند کلدینگ در صنعت برای ایجاد پوشش‌های ضخیم از حدود چند دهم میلی‌متر تا چند میلی‌متر استفاده می‌شود. به همین ترتیب از روش‌های مختلف کلدینگ می‌توان برای جرم‌گذاری بر روی قطعات کوچک با شکل‌های پیچیده یا قطعات بزرگ و مسطح و استوانه‌ای استفاده کرد. خصوصیت دیگر کلدینگ چسبندگی بسیار خوب بین زیرلایه و پوشش است که به دلیل ذوب و یک‌پارچه شدن آن‌ها در فصل مشترک حاصل می‌شود.