تفاهم نامه ها

تعداد بازدید:۶۳۴

شرکت/ سازمان

شرکت دیاکو ماشین آریا

پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ابن‌سینا

اداره کل استاندارد یزد

استانداری یزد، دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشگاه رویان

شرکت گسترش فناوری خوارزمی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشگاه پیام نور استان یزد

شهرداری یزد

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

شرکت گاز استان یزد

شرکت خودروسازان راین

پژوهشگاه نیرو

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

معاونت مهندسی،پژوهش و فناوری وزارت نفت

شرکت پلاسما اکسید‌‌پارس

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

شرکت مدیریت تولید برق دماوند

شرکت پویندگان صنعت آریا

پارک علم و فناوری یزد

شرکت مهندسی قدس نیرو

شرکت فرآورده‌های نسوز آذر شهاب تبریز

شرکت فرآورده‌های نسوز آذرشید پارس

جهاددانشگاهی مشهد

شرکت پردیس پژوهش فناوران

Theramer

آب و فاضلاب شهری

مرکز پژوهش متالوژی رازی

پژوهشگاه رنگ

آب منطقه‌ای استان یزد

شرکت مدیریت بهین‌آفرین‌رهیار

شرکت صنایع شیمیایی توسعه آسماری

شرکت مدیریت تولید برق یزد

سازمان جهاد دانشگاهی تهران

شرکت بهبود صنعت مهان

شرکت سبک بتن پرتیکان

شرکت کیمیا‌گران تابنده آفتاب

شرکت پویا دیرگداز آریا

مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری استان یزد

جهاد دانشگاهی واحد استان کرمان

شرکت نانو تک‌فام گیتی