دوره‌های آموزشی بایومواد

تعداد بازدید:۱۶۴

ردیف

عنوان

1

مواد سرامیکی در دندانپزشکی

2

چاپگر سه بعدی در پزشکی

3

مبانی کشت سلولی

4

مهندسی بافت

5

سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیاتی سلولی به روشXTT  و MTT