مشاوره جرم های نسوز

تعداد بازدید:۱۰۷۰
  • مشاوره فنی در خصوص انتخاب مواد نسوز جایگزین برای انواع مورد استفاده
  • مشاوره فنی در خصوص تغییر طراحی جداره‌های نسوز عایق
  • انجام بازرسی و نظارت بر تامین مواد و نصب و اجرا
  • مهندسی معکوس برای ساخت داخل نمودن انواع جرم­های نسوز و قطعات سرامیکی
  • مشاوره در خصوص انتخاب پوشش‌های سرامیکی ضدخوردگی و ضدسایش

    خدمات تخصصی

  • ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در خصوص پوشش‌های سرامیکی ضدخوردگی و ضدسایش