پژوهش و فناوری - آرشیو

همکاری پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با مجتمع معدنی چادرملو

همکاری پژوهشکده مواد نوین سرامیکی با مجتمع معدنی چادرملو

با توجه به مذاکره انجام شده توسط رئیس پژوهشکده مواد نوین سرامیکی، با مدیران مجتمع معدنی چادرملو در خصوص همکاری‌های آموزشی و پژوهشی، مقرر گردید جهت ارائه خدمات مهندسی سطح برای بهینه‌سازی سطحی قطعات در معرض خوردگی و سایش این همکاری آغاز شود .

ادامه مطلب