پژوهش و فناوری - آرشیو

برگزاری اولین مجمع عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار سرامیک و کاشی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین کانون

برگزاری اولین مجمع عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار سرامیک و کاشی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین کانون

اولین مجمع عمومی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار سرامیک و کاشی و انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین کانون در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل ساختمان معاونت علمی، واقع در خیابان شیخ بهایی، کوچه لادن، پلاک ۲۰ برگزار می‌گردد.

ادامه مطلب