مطالب مرتبط با کلید واژه

مواد و فناوری های نوین


آنلاین

آموزش آنلاین                                     آموزش آنلاین (Online education) چهره به چهره؛ آموزش آنلاین یک نوع آموزش است که از طریق اینترنت به متقاضیان با استفاده از کامپیوتر، گوشی هوشمند و … ارائه می‌شود. دوره‌های آموزش آنلاین از طریق بسترهایی که امکان برگزاری رویداد ...