مطالب مرتبط با کلید واژه

سنتز هیدروترمال


سنتز نانو ذرات

در طول دهه گذشته نانو فناوری یکی از فعال‌ترین حوزه‌های تحقیق به شمار آمده است. در این مدت زمان، نانوفناوری توانسته است توجه کارشناسان رشته‌های علمی زیادی ، ازجمله الکترونیک، شیمی، فیزیک، علم مواد، زیست‌فناوری و نیز صنایع مختلف را ...

سنتز زئولیت ها

سنتز زئولیت ها

زئولیت‌ها، آلومینوسیلیکات­‌های بلوری با ساختار ریزمتخلخل سه‌بعدی هستند که به دلیل داشتن ویژگی­‌هایی چون قابلیت عمل‌کردن به عنوان مبادله‌کننده یون، پایداری بالای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی، ظرفیت بالا در انجام واکنش‌های کاتالیستی و توانایی مطلوب در جذب  گازها، بخارات و ...