مطالب مرتبط با کلید واژه

سنتز احتراقی


سنتز نانو ذرات

در طول دهه گذشته نانو فناوری یکی از فعال‌ترین حوزه‌های تحقیق به شمار آمده است. در این مدت زمان، نانوفناوری توانسته است توجه کارشناسان رشته‌های علمی زیادی ، ازجمله الکترونیک، شیمی، فیزیک، علم مواد، زیست‌فناوری و نیز صنایع مختلف را ...