آشنایی با نانوکاتالیست های پایه سرامیکی و کاربردهای آن

تعداد بازدید:۵۵۹

کلید واژه ها: دوره آموزشی، نانوکاتالیست،پایه سرامیکی، روش سنتز، خصوصیت سنجی، فرایند کاتالیزوری