آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های جستجو در منابع علمی

تعداد بازدید:۴۷۹

کلید واژه ها: دوره آموزشی، جستجو علمی، پایگاه اطلاعاتی، مقاله، کتاب، ثبت اختراع، الزویر، اشپرینگر، منابع علمی