به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، ​​​​​​​فاز اول طرح خوشه ی صنعتی فرآوری محصولات باغی سیب و انگور استان به اتمام رسید

۱۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۳ کد : ۹۳۵۰ پژوهش و فناوری مصاحبه طرح های شاخص
​​​​​​​به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، فاز اول از مجموع شش فاز اجرای طرح خوشه ی صنعتی فرآوری محصولات باغی سیب و انگور استان به اتمام رسید.
به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، ​​​​​​​فاز اول طرح خوشه ی صنعتی فرآوری محصولات باغی سیب و انگور استان به اتمام رسید

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، دکتر ولی زاده معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان اظهار کرد: با راه اندازی کامل این خوشه صنعتی، شرکت های عضو، امکان انباشت سرمایه و مهارت ها را برای یکدیگر به وجود می آورند که می تواند موجب تولید کالاهای متفاوت با کیفیت مناسب و تعدیل قیمت محصولات تولید شده با توجه به بازارهای مختلف و با توجه به سود بیشتر و همچنین باعث تعلیم نیروهای متخصص با توجه به تکنولوژی روز و افزایش مهارت ها در این صنعت شود.

وی صرفه ناشی از تنوع، مقیاس، تجمیع، صرفه های بیرونی، دستیابی به کارایی جمعی، دستیابی به بسیج منابع مالی و انسانی، دستیابی و سرمایه گذاری به مراحل کوچک و با ریسک پایین، دستیابی به بستری برای صعود و بالندگی شرکت های کوچک، دستیابی به امکان انباشت سرمایه و مهارت ها را برای اعضای خوشه، افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی و توان صادراتی برای اعضای خوشه، شکل گیری پیوندهای پیشین و پسین بین شرکت های درون خوشه، تبادل قوی اطلاعات بین شرکت ها، نهادها و افراد در دورن خوشه ها و محیطی خلاق و نو آور، دستیابی به شبکه های تجاری و پیوندهای تجاری کارآمد با بازارهای بزرگ و دور دست و توسعه خوشه و هریک از اعضای خوشه را از اهداف اجرایی این پروژه عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این خوشه در 6 مرحله خدمات خود را اجرایی می کند، اظهار کرد: مطالعه شناختی و کسب تصویری جامع از خوشه، آماده، تدوین برنامه عمل(Action Plan)، اجرا و پیاده سازی برنامه عمل، کنترل و نظارت و خروج از خوشه از مراحل اصلی اجرایی خوشه صنعتی محصولات باغی سیب و انگور استان است.

دکتر ولی زاده با اشاره به دستاوردهای مورد انتظار از اجرای این پروژه اظهار کرد: رشد و توسعه خوشه و اعضای آن، تولید به مقیاس اقتصادی، بهره وری و کارایی منابع، دستیابی به بازار جهانی، رفع مشکلات و موانع موجود بر سر راه اعضای خوشه از دستاوردهای اجرایی این خوشه صنعتی است.

معاون پژوهشی جهاددانشگاهی استان با اشاره به این که برای توسعه خوشه های صنعتی باید مطالعه کافی و موثری پیرامون مسایل مختلف آن انجام داد، اظهار کرد: توسعه خوشه های صنعتی نیازمند شناخت دقیق فعالان اصلی و فعالان فرعی آن صنعت، مطالعه روندها و سناریوهای سطح بین المللی آن صنعت، شناخت روندها و سناریوهای سطح مالی و مطالعه روندها و سناریوهای سطح خوشه از جغرافیا و تاریخچه خوشه گرفته تا دسته محصولات اصلی خوشه و فعالان اصلی و فرعی خوشه و تجزیه و تحلیل آن ها می باشد.            

وی اظهار کرد: راهبرد کلی مناسب جهت خوشه محصولات باغی سیب و انگور و تنظیم راهبرد های موثر در زمینه های بالا بردن کیفیت محصولات باغی سیب و انگور، اصلاح فرآوری و فرآیند تولید صنایع تبدیلی، ارتقای بازاریابی و تجارت محصولات باغی سیب و انگور، ارتقای نیروی کار و امثال این ها که البته با در نظر گرفتن شرایط محیطی و همه جانبه ( دیدگاه سیستمی) است، ارایه می شود.

دکتر ولی زاده با تاکید بر اهمیت بهره برداری حداکثری از روح تعاون و سرمایه اجتماعی داخل خوشه اظهار کرد: در این راستا با بسط هرچه بیشتر اعتماد و همکاری بین تولید کنندگان و کارخانجات محصولات باغی سیب و انگور و ترفیع بخشیدن به "سرمایه اجتماعی" خوشه روح تعاون و سرمایه اجتماعی داخل خوشه به حد اعلای خود خواهد رسید.


نظر شما :