تفاهم نامه ها

تعداد بازدید:۱۷۱

سازمان/شرکت

شرکت دیاکو ماشین آریا

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی ـ ابن سینا

اداره کل استاندارد یزد

استانداری یزد، دانشگاه علوم پزشکی و پژوهشگاه رویان

شرکت گسترش فناوری خوارزمی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

دانشگاه آزاد اسلامی یزد

دانشگاه پیام نور استان یزد

شهرداری یزد

پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

شرکت گاز استان یزد

شرکت خودروسازان راین

پژوهشگاه نیرو

جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

معاونت مهندسی،پژوهش و فناوری وزارت نفت

پژوهشگاه مواد و انرژی

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

شرکت مدیریت تولید برق دماوند

شرکت پویندگان صنعت آریا

پارک علم و فناوری یزد

شرکت مهندسی قدس نیرو

شرکت فرآورده های نسوز آذر شهاب تبریز

شرکت فرآورده های نسوز آذرشید پارس

جهاددانشگاهی مشهد

شرکت پردیس پژوهش فناوران

Theramer

آب و فاضلاب شهری

مرکز پژوهش متالوژی رازی

پژوهشگاه رنگ

آب منطقه ای