کتب

تعداد بازدید:۴۶۴

 

ترجمه و تألیف کتاب

عنوان کتاب

نویسندگان

انتشارات

تألیف/ترجمه

سال انتشار

متالورژی فیزیکی

سیدحسین میرحسینی

انتشارات جهاد دانشگاهی

ترجمه

1378

خشک کردن سرامیک ­ها

لیلا شریفی

سیدحسین میرحسینی

محسن نوری

علی امیر ارجمند

انتشارات جهاد دانشگاهی

ترجمه

1388

مبانی نانوکاتالیست­ های پایه سرامیکی

فرناز آسا

لیلا شریفی

حسین عجمین

سیدحسین میرحسینی

انتشارات جهاد دانشگاهی

تألیف

1398

علم مواد

سیدحسین میرحسینی

علی دهقانی

لیلا شریفی

انتشارات جهاد دانشگاهی

تألیف

1399