مدیران

تعداد بازدید:۱۲۰۷
   سید حسین میرحسینی    رئیس و عضو هیئت علمی
  mirhosseini@acecr.ac.ir    پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم، اتاق 315    035-3162          2020

 

   لیلا شریفی    معاون و عضو هیئت علمی
  l.sharifi@acecr.ac.ir    پژوهشکده مواد نوین سرامیکی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم، اتاق 313    035-3162          2021

 

   علیرضا سلمان مهاجر    مدیر و عضو هیئت علمی
   mohajer@acecr.ac.ir    گروه سرامیک صنعتی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم، اتاق 313    035-3162          2021

 

   حسین عجمین    مدیر و عضو هیئت علمی
  h.ajamein@acecr.ac.ir    گروه نانو مواد سرامیکی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم، اتاق 316    035-3162          2024

 

   مینا علاف زاده    مدیر و عضو هیئت علمی
  alafzadeh@acecr.ac.ir    گروه بیو مواد سرامیکی
   ساختمان امام علی، طبقه دوم، اتاق 317    035-3162          2026

 

   مهدی دهقان چالشتری    مدیر
  dehghan86@gmail.com    مرکز خدمات تخصصی سرامیک
   یزد، شهرک صنعتی، بلوار کاج، خیابان ایثارگران    035-37273930     

کلید واژه ها: پژوهشکده سرامیک سید حسین میرحسینی لیلا شریفی حسین عجمین مینا علاف زاده