پژوهش و فناوری - آرشیو

دوره ی آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های جستجو در منابع علمی برگزار می کند
پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد

دوره ی آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های جستجو در منابع علمی برگزار می کند

اولین جلسه دوره ی آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و شیوه های جستجو در منابع علمی به همت پژوهشکده مواد نوین سرامیکی یزد به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب